Elementor #23403

زمان

2 ساعت و 30 دقیقه

تعداد نفرات

3 الی 4 نفر

کالری

520 کیلو کالری

(به ازای هر 6 قاشق)

خواستگاه

ترکیه

این غذا از غذاهای محبوب کشور ترکیه میباشد که دارای طعم و عطری تند و دلنشین است و به عنوان میان وعده استفاده میشود
زمان

2 ساعت و 30 دقیقه

تعداد نفرات

3 الی 4 نفر

کالری

520 کالری

(به ازای هر 6 قاشق)
خواستگاه

ترکیه

این غذا از غذاهای محبوب کشور ترکیه میباشد که دارای طعم و عطری تند و دلنشین است و به عنوان میان وعده استفاده میشود

زمان پخت

2 الی 3 ساعت

زمان لازم برای پخت این غذا بسته به تجربه سرآشپز چیزی در حدود 2 ساعت است

3 نفر

تعداد سرو

ارزش غذایی

هر 6 قاشق از این غذا حاوی

156 کالری / 32 گرم - پروتئین / 15 گرم - چربی

خواستگاه

ترکیه

این غذا از غذاهای محبوب ترکیه به حساب میاید،این قسمت صرفا جهت تست بوده.

زمان آماده سازی

3 الی 4 ساعت

ارزش غذایی

هر 6 قاشق غذاخوری حاوی

156 کالری / 32 گرم - پروتئین

تعداد سرو

2 تا 4 نفر

خواستگاه

ترکیه